top

Natuurlijk kennen wij allemaal het nieuwjaarsontbijt, meestal op de éérste zondag van het nieuwe jaar. De organisatie van dit evenement ligt bij voor dit jaar bij Ome Kees Knijnenburg. Zoal gewoonlijk wordt het ontbijd weer bij PUUR aan de VLIET georganiseert.

De van Vlieten

Waar is het allemaal mee begonnen? Deze website is er eigenlijk gekomen doordat er iemand het idee kreeg om een website op te zetten. Maar helaas na een voortvarend begin is het toch gaan versloffen. Nu kom ik dan met een site met als doel enige informatie te geven met wat ik zal doe.

Alleen voor familie